Scroll down to explore our Visual Guidelines

Hyvä y-säätiöläinen tai yhteistyökumppani

Tervetuloa Y-Säätiön identiteettioppaan pariin. Ohjeisto auttaa tekemään Y-Säätiön viestinnästä tunnistettavaa, linjakasta ja erottuvaa.

Y-Säätiö on suurin valtakunnallisesti toimiva voittoa tavoittelematon vuokranantaja ja asunnottomuuden asiantuntija Suomessa.
M2-Kodit on Y-Säätiön kokonaan omistama yhtiö, joka hallinnoi yli 11 000 asuntoa ympäri Suomea. Yhteensä Y-Säätiö-konsernissa on asuntoja lähes 19 000.

Y-Säätiö kommunikoi tavoitteellisesti ja ideologiansa mukaisesti modernin asiantuntijan asemasta käsin. M2-Kodit on leikkisä, mutta luotettava asukkaan palveluorganisaatio. Erilaisista positioista johtuen Y-Säätiön ja M2-Kotien sanallisen ja visuaalisen viestinnän tyyli ja toimintatavat eroavat toisistaan.

Brändistrategia

Y-Säätiö-konsernin brändiarkkitehtuuri

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallisesti toimiva voittoa tavoittelematon vuokranantaja
ja asunnottomuustyön asiantuntija. Y-Säätiö edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta
tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

M2-Kodit on Y-Säätiön kokonaan omistama ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö.

Y-Säätiön ja M2-Kotien jaetut brändielementit

Y-Säätiö ja M2-Kodit jakavat saman viestintästrategian sekä yhteiset
• arvot
• palvelulupauksen
• kuvatyylit (osittain yhteiset)
• typografian ja infografiikan pelisäännöt
• väripaletin (osittain yhteinen)

Ohessa esimerkkinä konsernin yhteiset kuvatyylit ja väripaletti.

Asemointi

Y-Säätiö kommunikoi tavoitteelllisesti ja ideologiansa mukaisesti modernin asiantuntijan asemasta käsin.

M2-Kodit on leikkisä, mutta luotettava asukkaan palveluorganisaatio.

Erilaisista positioista johtuen Y-Säätiön ja M2-Kotien sanallisen ja visuaalisen viestinnän tyyli ja toimintatavat eroavat toisistaan.

Y-Säätiön brändipersoona

Y-Säätiö-konsernin arvolupaus

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä, joka edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

Y-Säätiö ja M2-Kodit jakavat yhteisen arvolupauksen:

Y-Säätiön brändi-attribuutit ja roolit

On tärkeää, että vastaanottajalla on kirkas käsitys siitä kuka puhuu, eli missä asemassa kommunikoimme. Tällöin viesteillämme on vaikutusta ja voimaa. Oheiset sanat ovat osa Y-Säätiön identiteettiä ja omakuvaa.

Vihreä kehä sisältää Y-Säätiön brändiattribuutit, jotka kuvailevat millainen organisaatio olemme. Ne ovat adjektiiveja, jotka haluamme liittää kohderyhmien mielikuviin meistä.

Oikealle on merkitty Y-Säätiön ansaitut roolit. Haluamme korostaa asiantuntijuutta brändiviestinnässämme.

Y-Säätiön äänensävy ja puhetapa 

Y-Säätiön äänensävy on roolimme ja arvojemme mukaisesti asiantunteva ja lämmin. 

Yhteisesti sovittu äänensävy ja puhetapa tekevät brändipersoonastamme tunnistettavan sekä määrittävät viestintämme tyylin ja tunteen.

Käytämme aina hyvää yleiskieltä ja sopeutamme sanomamme asiakkaille ja kumppaneillemme sopivaksi. 

Vältämme monimutkaisia ilmauksia ja vierasperäisiä sanoja. Puhumme yksinkertaisesti, sillä haluamme varmistaa, että kuulijat ymmärtävät viestimme oikein. 

Suosimme sinuttelua teitittelyn sijaan ja noudatamme selkokielisyyden periaatteita. 

Autoritäärinen viestintä tai valta-asemaa ilmaisevat sanat eivät ole tarpeellisia. 

Co-branding

Yksi logo on viestinnällisesti selkeämpi kuin kaksi. Jos viestijänä on Y-Säätiö, käytä Y-Säätiön logoa. Usein M2-Kodit-brändin voi mainita tekstissä, ilman liikemerkkiä.

Joissakin tapauksissa molempien logojen rinnasteinen käyttö on kuitenkin perusteltua, jolloin logot voidaan asetella allekkain tai vierekkäin. Käytä tällöin valmiita Tuplalogotiedostoja.

Y-Säätiön bränditekstit

Y-Säätiön missio, palvelulupaus ja toimintaperiaate 

Y-Säätiön missio, toiminnan päämäärä, on poistaa asunnottomuus Suomesta ja vähentää sitä kansainvälisesti. Missiota käytetään sloganina: Jotta jokaisella on koti.

Olemme sinua varten on palvelulupauksemme asiakkaalle (asukkaalle) ja sen alakohdat ovat yleisiä pääviestejä kaikille kohderyhmille.

Asunto ensin on Y-Säätiön asuntopoliittinen teesi ja toimintaperiaate.

Hissipuhe ja boilerplate

Hissipuhe, Y-Säätiö

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjiä Asunto ensin -toimintamallilla Suomessa. Y-Säätiö ratkoo asunnottomuutta tuottamalla tietoa ja tutkimusta sekä konkreettisesti ennaltaehkäisee asunnottomuutta hankkimalla asuntoja ja rakennuttamalla kohtuuhintaisia kiinteistöjä.

ysaatio.fi

Kirjoita verkkosivun osoite auki: ysaatio.fi 

Kirjoittamalla osoitteen auki tuet tavoitettamme lisätä verkkosivuston tunnettuutta ja käyntejä siellä.

Y-Säätiön logo on asiallinen vastinpari leikkisälle M2-liikemerkille.

Y-Säätiöllä on paljon tärkeää sanottavaa. Koska keskeisessä roolissa on viesti, itse asia, toimii logo ns. asiantuntijan allekirjoituksena.

Tästä syystä Y-Säätiön logo tulee tyypillisesti viestin perään – siinä missä M2-merkki sijoitetaan huomiohakuisesti heti kaupallisen viestin alkuun. Muistisääntö: M2-Kodit toitottaa, Y-Säätiö allekirjoittaa.

Logoa käytetään brändivärien päällä.

Brändi- ja markkinointiviestinnässä logon ja tekstien väri on musta, typografiamme pääväri. Vain aivan poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi asusteissa, logoa voidaan käyttää valkoisena.

Logon epätoivottu käyttö

Varmista aina, että logo erottuu taustasta. Älä muuta logon mittasuhteita, älä lisää logoon mitään määreitä, älä kirjoita logoa käsin.

Brändivärit

Kolme brändiväriämme ovat Lumi, Apila ja Kivi. Y-Säätiön viesteissä tekstien ja logojen värinä on Hiili.

RGB- tai HEX-värejä käytetään digitaalisessa ympäristössä, kuten nettisivuilla, somessa ja näytöillä, esimerkiksi PowerPoint-esityksissä.

CMYK-värejä käytetään neliväripainatuksissa ja PMS-värejä erikoispainatuksissa.

Lumi

RGB 255 / 252 / 242

CMYK 0 / 0 / 5 / 0

Pantone P 1-1 U

#fffcf2

Apila

RGB 140 / 210 / 128

CMYK 47 / 0 / 66 / 0

Pantone 359 U

#8cd280

Kivi

RGB 183 / 205 / 219

CMYK 30 / 8 / 5 / 0

Pantone 2127 U

#b7cddb

Hiili

RGB 15 / 15 / 15

CMYK 0 / 0 / 0 / 94

Pantone Black 6 U

#0f0f0f

Brändiväreistä johdettu laajennettu väripaletti on toisinaan tarpeen. Lisävärejä voidaan käyttää mm. infografiikkaan, tilasuunnitteluun ja kuvituksiin.

Kehitämme lisävärejä ja niiden ohjeistusta sovellussuunnittelusta saatavan kokemuksen myötä.

Y-Säätiön kuvatyylit

Y-Säätiö ja M2-Kodit käyttävät samoja kuvatyylejä, poislukien värikäs M2-brändigrafiikka.

Maailmankuvat

Y-Säätiö-konsernin ”maailmankuvissa” katsellaan maailmaa asukkaan näkökulmasta.

Tarinalliset maailmankuvat ovat tärkeä osa Y-Säätiön ja M2-Kotien brändiviestintää. Ne tuovat konsernin toimitiloihin ja viestintään kuvajournalistin näkemyksen, väriä ja lämpöä. Maailmankuvat dokumentoivat asukkaiden maailmaa arvostavasti. Niissä on taide- ja lehtikuvista tuttu, ei-kaupallinen tyyli. Kuvissa näkyy koteja ja asuinympäristöjä, toisinaan konsernin henkilöstöäkin, mutta asukkaita vain vilahdukselta.

Kohdekuvat

Uutiskuvat

Y-Säätiön sovellusten etusivuilla voidaan käyttää tunnistettavaa Kodin ääriviivat -kehystä

Kodin ääriviivat -kehys viittaa Y-Säätiön missioon Jotta jokaisella on koti.

Kehystä käytetään sekä staattisena että dynaamisena brändielementtinä esitysten ja julkaisuiden kansissa, käyntikorteissa ja julisteissa.

Pyydä valmiita materiaaleja ja lisätietoa Y-Säätiön viestinnästä.

Infografiikka on tärkeä osa Y-Säätiön viestintää 

Infograafit lainaavat paksun graafisen ääriviivan Kodin ääriviivat -kehyksestä.

Tekstien ja typografian perusväri on Hiili.

Graafeissa käytetään brändiväreistä johdettua lisäväripalettia.

Typografia

Typografian kaksi tavoitetta ovat selkeä viestintä ja asiantuntijuuden
korostaminen.

Y-Säätiö-konsernin brändi- ja markkinointiviestinnässä käytetään selkeää ja modernia Bw Seido Raw -fonttia, jonka luonteessa on hitunen digitaalisuutta ja reilusti lempeyttä.

Käytä Bw Seido Raw -fontissa tyyliasetusta Stylistic Set 1, joka on kirjainperheen OpenType- ominaisuus. Oikean Stylistic Setin tunnistaa kaksikerroksisesta a-kirjaimesta.

Brändifontti löytyy sivun alaosasta.

Sovellusesimerkit