Scroll down to explore our Visual Guidelines

Ami-säätiön bränditarina

Uudistamme ajattelua työmarkkinoista ja osaamisesta kaikkien yhteiseksi eduksi. Autamme koulutus- ja kehitystoimijoita tuntemaan pääkaupunkiseudun tulevaisuuden kehityssuuntia ja työmarkkinoita sekä ratkaisemaan niihin liittyviä kysymyksiä.

Olemme kiinnostuneita pääkaupunkiseudun kilpailukyvystä, osaamisen kehittämisestä ja tietopohjaisesta päätöksenteosta. Tuotamme uutta tietoa ja teemme vaikuttavia kokeiluja kumppaneiden kanssa.

Haluamme parantaa työyhteisöjen ja yksilöiden mahdollisuuksia menestyä työelämässä ja sen muutoksessa.

Brändiä lähdettiin luomaan näistä lähtökohdista. Uuden Ami-säätiön haluttiin olevan innovatiivinen, rohkea ja ajan hermolla oleva toimija, joka innostaa muita ajattelemaan asioista uudella tavalla.

1.1 — Logoja käytössä

Logosta on käytössä yhteensä seitsemän eri versiota, joista neljä on tekstillä ladottu ja kolme visuaalisempaa Pulssi-logoa. Tekstilogot on suunniteltu mustaksi, valkoiseksi sekä Pulssin vihreäksi. Visuaalisemmasta Pulssi-logosta on olemassa neljä versiota: Pulssin vihreä + tummanvihreä, Pulssin vihreä + musta sekä vaalean beige + musta.

Logon minimikoko on painettuna 2,5 cm sekä tekstiversiolle että visuaalisemmalle Pulssi-logolle. Verkkopalveluissa logo tulee pitää sen verran isona, että se pysyy luettavana. Mikäli logo ei näytä hyvältä esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa ja muissa ohjelmistoissa, voidaan käyttää Pulssi-kuviota.

Huolehdi, että logon ympärillä on tarpeeksi tilaa suhteessa ympäröiviin elementteihin, kuten kuviin, tekstiin tai muihin logoihin.

Logolle tulisi jättää kahden ”A” kirjaimen verran tyhjää tilaa kaikille sivuille. Varoaluetta tulee käyttää molempien logoversioiden yhteydessä.

1.2 — Logon epätoivottu käyttö

Huolehdi, että logon ja taustan välillä on tarpeeksi iso kontrasti, jotta logo pysyy luettavana.

Mikäli logo asemoidaan kuvan päälle, huolehdi, että tausta on tarpeeksi rauhallinen ja että värikontrasti on tarpeeksi suuri.

Kontrasti tulee huomioida molemmissa logoversioissa.

Logon muotoa ja mittasuhteita ei tule venyttää, kääntää tai taivuttaa alkuperäisestä muodosta.

Logoa ei tule värittää eri väreillä, kuin mitä ohjeistossa on ohjeistettu.

1.3 — Pulssi käytössä

Pulssi on symboli, jota käytetään osana logoa. Pulssia voidaan käyttää myös koriste- tai taustaelementtinä.

Pulssi-elementtiä voidaan hyödyntää kuvamaskina…

…tai elementtien, kuten tekstin taustalla.

Pulssi-elementtiä voidaan hyödyntää toistuvana kuviona tilanteissa, joissa halutaan peittää laaja alue.

2 — Värit

Ami-säätiön väripaletti on rohkea ja tunnistettava. Pulssin vihreä toimii säätiön päävärinä yhdessä tummanvihreän ja beigen kanssa. Väripaletista löytyy myös oranssi ja sininen, mutta niiden rooli graafisessa ilmeessä on toimia tukiväreinä.

Pulssin vihreä on voimakas, lähes neon-sävyinen. Pantone (PMS) väreillä painotuotteissa saadaan luotua erityisen voimakas Pulssin sävy. CMYK:llä ei ole mahdollista saada yhtä voimakasta neon-sävyä, joten painotuotteisiin suositellaan Pantone-sävyjen käyttöä ja verkkoympäristössä puolestaan RGB:tä.

Pulssi green

RGB 211 / 247 / 99

CMYK 15 / 0 / 60 / 0

Pantone 380

#d3f763

Dark green

RGB 50 / 79 / 15

CMYK 70 / 40 / 85 / 30

Pantone 5747

#324f0f

Beige

RGB 244 / 242 / 239

CMYK 5 / 5 / 7 / 0

Pantone 663

#f4f2ef

Blue

RGB 169 / 210 / 255

CMYK 35 / 10 / 0 / 0

Pantone 291

#a9d2ff

Orange

RGB 252 / 122 / 48

CMYK 0 / 52 / 81 / 1

Pantone 1575

#fc7a30

Kaikista väreistä paitsi tummanvihreästä voidaan käyttää vaaleampia sävyjä mikäli tarpeellista (20 %, 50% jne.).

Oheiseen karttaan on määritelty eri sävyjen käyttö toisten värien kanssa. ”Elements” -ilmaisulla viitataan kuvituksiin, teksti-logoon tai muihin koristeellisiin elementteihin. ”A”:lla viitataan tekstiin ja tekstin käyttämiseen tietyn väristä taustaa vasten. ”P” viittaa Pulssi-logoon sekä Pulssi-elementtiin.

3 — Kuvakonsepti

Kuvituskonsepti koostuu kolmesta erityyppisestä kuvitustavasta: abstrakteista mustekuvituksista, brändikuvista ja henkilökuvista.

3.1 — Abstraktit mustekuvitukset

Mustekuvitustyyli jatkaa Pulssi-symbolin estetiikkaa. Kuvitukset jaetaan kahteen kategoriaan; abstraktiin tyyliin sekä kuvaavaan tyyliin, ja näitä käytetään eri tavalla.

Abstraktit kuvitukset kuvaavat Ami-säätiön toimintaa ja tavoitteita. Kuvitukset on tehty viivoilla jotka katkeavat ”näkymättömän laatikon” reunoihin. Elementtejä voidaan käyttää kaikilla brändiväreillä.

Kuvituksia voidaan käyttää yksittäin, mutta yleisin käyttötapaus on toimia koriste-elementtinä toisen kuvan tai otsikon yhteydessä. Huomioi, että kontrastia elementtien välillä on tarpeeksi, mikäli kuvitusta käytetään otsikon taustalla.

Jos kuvitusta käytetään valokuvan yhteydessä, huolehdi, ettei kuvitus peitä valokuvasta kriittisiä osia.

3.2 — Esittävät kuvitukset ja ikonit

Esittäviä kuvituksia käytetään pienessä koossa. Tyyli on enemmänkin ikonimainen vinjetti kuin näyttävä kuvitus. Näiden kuvitusten tehtävänä on tehdä asioita helpommin ymmärrettäväksi, eli toimia informatiivisina sen sijaan, että ne olisivat vain esteettisiä koristeita. Visuaalisesti kuvitukset näyttävät nopeilta tussikuvituksilta, ja ne muodostuvat yleensä yhdestä objektista. Esittäviä kuvituksia voidaan käyttää yksittäin tai yhdessä tekstin kanssa.

3.3 — Brändikuvitukset

Brändikuvitusten tarkoituksena on toimia tunnetasolla. Kuvat eivät välttämättä kommunikoi mitään konkreettista, vaan vaikuttavat epäsuorasti. Brändikuvien teema on metamorfoosi ja ne on toteutettu 3D-mallinnuksilla.

Ideat eivät synny tyhjiössä, vaan yhteydestä ympäröivään todellisuuteen. Idea vaatii polttoainetta syntyäkseen.

Siksi kuvataan objekteja ja niiden tekstuureja, valoa ja metamorfoosia: kivestä saadaan kuumuudessa lasia. Lasi muuttaa valonsäteet sateenkaareksi. Elollinen muuttuu elottomaksi. Materiaaleilla luodaan kontrasteja:

  • Kylmää ja lämmintä
  • Kovaa ja pehmeää
  • Elotonta ja elollista

Kuvituksen on suunniteltu vaakakokoon. Kuvituksia ei kannata rajata, jollei se ole pakollista.

4 — Valokuvat

Ami-säätiön valokuvat koostuvat henkilökuvista ja kuvituskuvista.

4.1. Henkilökuvat

Esimerkki henkilökuvasta.

4.2. Uutiskuvat

Kun uutisiin tai ajankohtaisosioon valitaan kuvia, nyrkkisääntö ”vähemmän on enemmän” on hyvä ohjenuora. Pyri valitsemaan kuvia, joissa valo vaikuttaa luonnolliselta ja joissa voisi olla värejä Ami-säätiön väripaletista. Oheisessa kuvassa on hieman oranssia ja vihreää, jotka tuovat epäsuorasti mieleen Ami-säätiön. Pyri hyödyntämään kuvia, joissa tilanne vaikuttaa luonnolliselta ja orgaaniselta eikä lavastetulta. Vältä mallinnuksia ja kuvituksia, jotka eivät kuulu säätiön estetiikkaan, ja pyri sen sijaan käyttämään valokuvia.

Verkossa vaakamuotoiset kuvat toimivat usein pystymuotoisia paremmin.

5 — Typografia

Ami-säätiön typografia koostuu kahdesta eri kirjasinperheestä; FM Ampersand Display/Body Text -leikkauksista, sekä FH Oscar Text -perheestä. Kirjasimet ovat samasta Turkkilaisesta latomosta.

FH Ampersand Dipslay on samaan aikaan moderni ja klassinen. Tämän kirjasimen tehtävä on toimia pääotsikkofonttina. Kirjasinta käytetään pääosin Regular -muodossa, mutta pienemmissä otsikoissa myös Semiboldina. Tägeissä ja muissa pienemmissä teksteissä voidaan käyttää kursivoitua Italic-tekstityyppiä.

Leipätekstikirjasimeksi on valittu FH Oscar Text sisältää laajemman perheen kirjasimia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Semibold ja Bold -leikkauksia käytetään pienissä otsikoissa, mutta näitä ei tule käyttää pääotsikoinnissa. Regular-leikkausta käytetään leipäteksissä. Kirjasinperheessä on mukana myös kursiivit Italic-leikkaukset.

Tilanteissa jolloin pääasiallisia fontteja ei voida hyödyntää (web safe), käytetään Times New Roman -perhettä otsikoissa ja Arial -perhettä leipätekstissä.

6 — Graafisen ilmeen sovellukset

Ohessa luonnosmaisia esimerkkejä Ami-säätiön graafisista sovelluksista, joissa ilmettä sovelletaan ohjeiston mukaisesti.